BETINGELSER

Betingelser:

 

Betaling & Pris:

Faktura følger med varene, eller sendes pr. email. Betalingsfristen er pr. 14 dager. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

Frakt: Ordrene sendes med Post. Post sine frakttakster blir brukt. Ordrer over 1000 eks. mva sendes fraktfritt. Alle ordrer er bindende.

Levering:

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Retur:

All retur skal avtales på forhånd, og senest 8 dager etter at varen er mottatt. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Varene må være kurante, i fullgod stand, i originalemballasje og fakturakopi eller pakkseddel må vedlegges.

 

Garanti:

Vi garanterer leverte varer i den utstrekning våre underleverandørers garantibestemmelser dekker de leverte varers mangler, og innen de tidsfrister leverandøren oppgir. Vårt ansvar er begrenset til reparasjon eller erstatning av leverte varer. Bytte utføres gratis når varen returneres vårt lager fraktfritt. Våre og vår underleverandørs forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen, eller hvis kunden ikke punktlig erlegger betaling eller oppfyller sine forpliktelser, eller hvis feilen skyldes ukyndig behandling.

Salgspant:

Leverte varer forblir På linje sin eiendom inntil de er betalt i sin helhet, i.h.t. Panteloven § 3-14 til 3-22.

Reklamasjon:

Reklamasjoner må skje skriftlig, og innen 8 dager etter at varen er mottatt

 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Partene

Selger er Nicole Schedalke, Kvervillen 11b 2550 Os i Østerdalen, pl@online.no, (+47 )41 59 21 68, Org. Nr .: 996 876 780 MVA og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 

På Linje - Reklamebyrå

 

Address: Kvervillen 11b , 2550 Os i Østeralen

E-post: pl@online.no

TELEFON: (+47 )41 59 21 68

For aktuelle tema innen kunst eller reklame fra På linje,

følg meg på Facebook.

You are welcome to follow me on #på linje or @palinjeart

and @palinjefoto

Kontakt

 

Designer og byråleder: Nicole Schedalke

ORG.NR.: 996 876 780 MVA

Åpent mandag - fredag, kl. 09.00 - 15.00

© Copyright 2017 På linje - pl@online.no - 0047 415 921 68 - www.palinje.n o

ANY QUESTIONS ?

Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae dui velitw escillum dolore fuwnulla pariatur excpteur cupidta proiden perscais eiusmo tempora incidunt labore scelerisque eget fringilla non nulla magnas.

 

Noluptae accuantium dolremque lauantium aperiam eaqueuae inventore architecs vitawdicne sunt explicabo. Nemo ipsam voluptem voluptas architecs lauantium accuantium noluptae inventore voluptas dolremque nemo explicabo vitawdicne sunt aperiam eaqueuae voluptem ipsam inventore architeos vitawdne explicabo. Nemo ipsam voluptae voluptas aspernatur explicao neoipsam nesciun quisuam.

 

 

 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

Q. Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.

 

Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.

 

Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt.

 

  1. Neque a quisuam dolorem consecteur veltsequa launtium.
  2. Periam eaqeuae architeos vitawdicne explicabo.
  3. Cuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore.

 

Q. Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.

 

Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra eaqeuae inventore architeos vitawdicn explicabo. Noluptae accuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore architecs viawdicne explicabo voluptem voluptas aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.

 

Q. Ullamco laboris conse reprner natuss voluptae velitw escillum dolore fuwnulla pariatur.

 

Nsuspendisse suscipit nulla dui lacinia tellus consectetuer sem sed erat nec elit vehicula erat quam eros non explicabo tempor eget ratione voluptem sequi condimentum conseqntur nesciunt.

 

Pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra tempor nulla fusce metus convallis purus odio nostra penatibus vel non tortor dui erat ut sed lobortis nibh pellentesque nec quam pellentesque quam erat nibh ut odio vel penatibus tempor nulla metus lobortis nec dui fusce tortor non sed convallis purus nostra eaqeuae inventore architeos vitawdicn explicabo. Noluptae accuantium dlremque launtium aperiam eaqueuae inventore architecs viawdicne explicabo voluptem voluptas aspernatur conseqntur dolores ratione voluptem sequi nesciunt a quisuam.